Czym jest uprowadzenie i porwanie rodzicielskie - Detektyw wyjaśnia jak się chronić i gdzie zgłosić się o pomoc

Uprowadzenie i porwanie rodzicielskie – Detektyw wyjaśnia jak się chronić i gdzie zgłosić się o pomoc.

Rozpad rodziny to bardzo traumatyczne przeżycie szczególnie dla dzieci. Niestety skłóceni ze sobą rodzice często o tym zapominają lub co gorsze z premedytacją takie sytuacje wykorzystują. Traktując dziecko jak kartę przetargową zazwyczaj chcą zaspokoić swoje potrzeby bądź też sprawić ból drugiej osobie. Tego typu sytuacje potrafią w niektórych przypadkach doprowadzić do bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest porwanie bądź uprowadzenie rodzicielskie. Poniżej detektywi z Łodzi postarają się wyjaśnić, na czym polegają te sytuacje, jak się przed nimi bronić oraz co można zrobić, gdy nasz syn bądź córka stanie się ofiarą takiego uprowadzenia bądź porwania.

Uprowadzenie rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie w przeciwieństwie do porwania rodzicielskiego jest przestępstwem podlegającym pod art. 211 Kodeksu karnego.

Art. 211. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej]

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Istotnym jest tu fakt, że uprowadzenia rodzicielskiego dokonać może jedynie rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona, zawieszona bądź odebrana.

Uprowadzenie rodzicielskie jest przestępstwem ściganym z urzędu, co umożliwia w przypadku przekazania wiarygodnych informacji złożenie skutecznego zawiadomienia na Policji bądź w Prokuraturze. To skutkować będzie wszczęciem dochodzenia bądź śledztwa.

Jeśli Twoje dziecko stało się ofiara uprowadzenia rodzicielskiego możesz:

  1. Zgłosić uprowadzenie dziecka na Policję
  2. Złożyć wniosek do Sądu o odebranie dziecka, a w przypadku braku znajomości miejsca pobytu dziecka – złożyć wniosek o jego ustalenie
  3. Złożyć wniosek do sądu o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej sprawcy przestępstwa
  4. Zgłosić się do Biura Detektywistycznego TRAP, które pomoże Ci we wszelkich powyższych formalnościach a także niezwłocznie przy użyciu wszystkich dostępnych środków rozpocznie poszukiwania uprowadzonego dziecka

Porwanie rodzicielskie

Porwanie rodzicielskie zgodnie z polskimi przepisami ma miejsce, gdy jeden z rodziców bądź opiekunów posiadających pełną władze rodzicielską bez woli bądź wiedzy drugiego z nich często pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi, lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Czyn ten, mimo że bardzo zbliżony swoim zakresem do uprowadzenia rodzicielskiego różni się jedynie tym, że czynu dokonuje rodzic, który posiada pełną władzę rodzicielską. Różnica niby niewielka a jednak ma ogromne znaczenie, bowiem zgodnie z prawem porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem. W związku z tym rodzic, który zabiera po kryjomu dziecko z przedszkola, szkoły, placu zabaw oraz innych miejsc a następnie przetrzymuje go w innym nieznanym miejscu nawet wbrew zaleceniom sądu, czuje się bezkarny. Wynika to z faktu ze Policja oraz inne instytucje mają w tym przypadku związane ręce. Brak podstaw prawnych do interwencji powoduje, że nie chcą oni interweniować i wchodzić w sprawy między rodzicami, bowiem traktują takie sytuacje jak konflikt rodzinny.

Co można zrobić, gdy dziecko stanie się ofiarą porwania rodzicielskiego?

  1. Przede wszystkim można zgłosić się do Biura Detektywistycznego TRAP, które podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu dziecka a także pomoże zgodnie z prawem odzyskać dziecko lub przeprowadzić mediacje.
  2. Złożyć wniosek do Sądu o odebranie dziecka, a w przypadku braku znajomości miejsca pobytu dziecka – złożyć wniosek o jego ustalenie.
  3. Złożyć wniosek do Sądu o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
  4. Złożyć wniosek do Sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  5. Powiadomić pracownika socjalnego

 

Czynniki zwiększające zagrożenie przy porwaniu bądź uprowadzeniu rodzicielskim

Głównym czynnikiem podnoszącym ryzyko porwania bądź uprowadzenia rodzicielskiego jest oczywiście rozpad związku bądź małżeństwa. Postępowania rozwodowe, kłótnie dotyczące podziału majątku bądź alimentów i towarzyszące tym sytuacją spory sprawiają, że bardzo często kartą przetargową stają się właśnie dzieci. Również różnego typu konflikty oraz zazdrość jednego z partnerów może doprowadzić do sytuacji, w której postanowi porwać swoje dziecko. Dzieję się tak również w sytuacjach, w których jeden z rodziców ma utrudniane kontakty ze swoim synem bądź córką. Czując się poszkodowanym i bezsilnym postanawia uciec się do ostateczności. Jeszcze innym czynnikiem zwiększającym zagrożenie są różnice kulturowe oraz obyczajowe w przypadku par pochodzących z różnych krajów. Takie sytuacje mają miejsce nie tylko w sytuacjach, gdy dochodzi do rozwodu, ale również w trwających związkach gdzie dochodzi do konfliktów kulturowych bądź religijnych dotyczących chociażby sposobu wychowania dziecka. Te ostatnie czynniki są szczególnie niebezpieczne gdyż na ich podstawie bardzo często dochodzi do porwań rodzicielskich poza granice kraju. Wielokrotnie słyszeliśmy o związkach oraz małżeństwach, w których jedną stronę stanowiła osoba pochodzenia Polskiego a drugą stanowiła osoba pochodząca z krajów Arabskich. Jeśli nie chcemy być częścią kolejnej głośnej historii dotyczącej uprowadzenia bądź porwania rodzicielskiego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z Biura Detektywistycznego TRAP i chociaż w minimalnym stopniu bronić się przed takimi sytuacjami. Proszę pamiętać, aby nigdy nie lekceważyć ewentualnych przesłanek a tym bardziej gróźb ze strony rodzica na temat porwania bądź uprowadzenia rodzicielskiego.

Jak chronić dziecko przed uprowadzeniem, porwaniem?

Jak zwykło się mawiać „lepiej zapobiegać niż leczyć” sądzę, że wszyscy zgodzą się z nami, że tak samo jest w tym przypadku. Odnalezienie porwanego dziecka w zależności od determinacji, celu czy środków finansowych, jakimi dysponuje sprawca może być sprawą niezwykle trudną szczególnie, jeśli w grę wchodzi np. wywiezienie dziecka do innego kraju. Z tego względu warto pomyśleć o wcześniejszym zabezpieczeniu dziecka na taką okoliczność szczególnie, jeśli pojawiają się, co do tego wymienione wcześniej przesłanki zwiększające zagrożenie.

Biuro detektywistyczne TRAP posiada wiele narzędzi umożliwiających ochronę dziecka przed uprowadzeniem oraz porwaniem rodzicielskim a także innymi niepożądanymi sytuacjami. Odpowiednie przygotowanie się na taką ewentualność jest prostsze i o wiele tańsze niż samo poszukiwanie osoby, która została uprowadzona bądź porwana. Jedną z takich możliwości jest np. zastosowanie niezawodnej i sprawdzonej aplikacji do ochrony dziecka. W razie potrzeby aplikacja powiadomi Nas o jego położeniu a nawet da możliwość skontrolowania tego, co dzieję się w jego pobliżu. Taka oraz inne metody zapobiegania porwaniu mogą się oczywiście nie sprawdzić, ale dają również szanse na szybkie odnalezienie uprowadzonej osoby.

Jeśli Twoje dziecko stało się ofiarą uprowadzenia bądź porwania rodzicielskiego lub chcesz zabezpieczyć się przed taką ewentualnością zgłoś się po pomoc do specjalistów z Biura Detektywistycznego TRAP. Tam uzyskasz rzetelną pomoc, aktualne porady detektywistyczno-prawne a także zakupisz specjalistyczne urządzenia oraz aplikacje do ochrony dziecka.

DetektywiTrap.pl - Biuro Detektywistyczne Trap - Marcin Dalecki

Autor: Biuro detektywistyczne TRAP Biuro detektywistyczne Trap działa na podstawie licencji detektywa nr. 0002155 oraz na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod numerem RD-126/2017