Wzrost ilości rozwodów oraz separacji

Główne przyczyny rozwodów i separacji

W obecnych czasach rozwody i separacje stają się coraz częstsze wśród małżonków. Warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej oraz zapoznać się z najczęstszymi przyczynami występowania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wzrost ilości rozwodów i separacji

W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost ilości rozwodów oraz separacji. Dotyczy to szczególnie sytuacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Wraz ze wzrostem ilości rozwodów maleje również ilość zawieranych małżeństw, co zmniejsza ilość osób przebywających aktualnie w związkach małżeńskich. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest większe przyzwolenie społeczne na rozstanie małżonków, a także wspólne życie bez ślubu. Wynika to bezpośrednio również z liberalizacji społeczeństw, nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Przyczyny rozwodów i separacji

Przyczyny rozwodów i separacji są bardzo zróżnicowane i zależne od indywidualnych przypadków. Jednak według danych GUS najczęstszą przyczyną rozwodów oraz separacji jest niezgodność charakterów małżonków, co prowadzi do braku porozumienia pomiędzy nimi. Drugą najczęściej występującą przyczyną rozpadu związków jest niewierność małżeńska, a trzecią nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków. Wśród możliwych przyczyn podjęcia decyzji o rozwodzie lub separacji wskazuje się również trudności finansowe, dłuższe nieobecności, a także różnice światopoglądowe.

Trwały i zupełny rozkład pożycia

Podstawą orzeczenia rozwodu przez sąd jest trwały oraz zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. W tej sytuacji nie ma żadnej szansy, że małżonkowie dojdą do porozumienia, ponieważ nic ich już nie łączy. W przypadku gdy istnieją szanse na przywrócenie pożycia małżeńskiego orzekana jest przez sąd separacja, która jest stanem przejściowym.

Prawny punkt widzenia

Z prawnego punktu widzenia istnieją dwie główne przyczyny trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wśród nich można wskazać zarówno przyczyny zawinione, jak i niezawinione. Przyczyny zawinione to między innymi nadużywanie alkoholu, stosowanie agresji względem członków rodziny, a także zdrada oraz poniżanie. Natomiast przyczynami niezawinionymi może być niezgodność charakterów, niedobory seksualne, a także występujące choroby. Istnieją również przyczyny, które w zależności od ich charakteru oraz okoliczności można uznać za zawinione lub niezawinione.

Kancelaria Adwokacka ZSH

Autor: Kancelaria Adwokacka ZSH Kancelaria Adwokacka Zych, Słupek, Horowska – Worytko to symbol indywidualnego podejścia do sprawy i Klienta. Gwarancja dyskrecji, poufności, skuteczność, efektywność, oszczędność i szybkość w dochodzeniu do załatwienia problemu. Naszym atutem jest zorganizowany zespół prawników wyspecjalizowany w różnych gałęziach prawa, poparty wieloletnim doświadczeniem.